459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Průduškové astma bronchiale

Popis astma bronchiale, průduškové astma

Fyziologie (jak to má fungovat)

Do plic se dostaneme potrubím, které nazýváme průdušky (bronchi) a průdušinky (bronchioly), můžeme si je představit jako kořeny stromu.

Nejmenší trubky – průdušinky - na konci své cesty vstupují do plicních sklípků (alveolů).
Vypadá to jako větvička s hrozny vína, kde větvička představuje průdušku a jeden hrozen je plicní sklípek.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Průduškové (bronchiální) astma řadíme mezi alergie. Jde o nepřiměřenou, přehnanou reakci imunitního systému v průduškách našich plic.

Co může způsobit přehnanou reakci průdušek?
Výčet by byl dlouhý, a u každého to může být něco jiného. Zmíníme jen ty nejčastější: prach a roztoči v něm, chlupy a srst zvířat, pyly rostlin, plísně, viry, bakterie, kouř, výfukové plyny, parfémy, léky, tělesná zátěž, stres a vypjaté situace,…

Dokud se jedinec nesetká s látkou (alergenem), jenž alergickou reakci způsobuje, nemusí pociťovat žádné obtíže.

Při setkání s alergenem však propukne u jedince neadekvátní imunitní reakce (jak vzniká alergická reakce).

Příznaky – klinický obraz

V nepřítomnosti alergenu nemusí mít žádné projevy.

Při setkání s alergenem: Silný nedostatek dechu až dušení. Sípání, hvízdání a chrčení při dýchání. Dráždivý kašel, rýma, zánět spojivek, kopřivka (svědění kůže).

Komplikace

Léky nevhodné (kontraindikované) při tomto onemocnění

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Vyhnutí se kontaktu s alergenem.

Léky

Lékař může pro zmírnění obtíží volit bronchodilatancia umožňující lepší dýchání rozšířením průdušek (parasympatolytika, β2 sympatomimetika), nebo tlumící zánět (glukokortikoidy), alergickou reakci (antihistaminika).

Byliny

Byliny podle moderní medicíny

Byliny podle lidového léčení

(Informační zdroje stránky)